שיבת פליטים בעולם
כיצד הוחלט על שיבת הפליטים לאחר סיום הסכסוך,בהסכם שלום או בתהליכי מעבר, לאחר משטר קולוניאליסטי? האם הפליטים חזרו לאותם בתים? לאותה עיר? לאותה מדינה? כיצד השיבה התנהלה?

פליטים הינם קורבנות או בסכנת רדיפה במדינתם, אשר חצו גבול בינלאומי.

עקורים פנימיים, הינם קורבנות או בסכנת רדיפה, אשר לא חצו גבול בינלאומי, אך נעקרו מבתיהם. (הצלב האדום)

זוכרות ברשת