שיבה

עמותת זוכרות תומכת בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים לארצם ומאמינה ששיבתם הינה מרכיב הכרחי לפתרון הסכסוך ולחיים משותפים בארץ. זוכרות מאמינה ששיבת הפליטים הפלסטינים יכולה להתקיים ללא גרימת עוול ליהודים הגרים בארץ. שיבה, אין משמעותה גירוש היהודים מבתיהם.

עד היום, רוב הדיונים סביב סוגיית השיבה של הפליטים הפלסטינים התמקדו בקריאה להכיר בזכות של הפליטים לשוב. זוכרות מבקשת לקדם לא רק את הדיון על זכות השיבה, אלא על שיבה באופן מעשי. גם אחרי ההכרה בזכות השיבה, עדיין יעמוד בפנינו אתגר גדול: מימוש של שיבה מעשית אל מול המציאות הקיימת בארץ היום. תכנון מעשי של שיבה יעלה שאלות קונקרטיות על אופני השיבה האפשריים, על יחסי היהודים והפלסטינים בעתיד ועל אופיין של המדינה ושל החברה שתווצרנה בעקבות שיבת הפליטים.

תכנון שיבה מציב אתגרים מגוונים בזיקה למקומות שונים בארץ. למשל, שיבה לכפר פלסטיני שנהרס ובמקומו קיימת עיר ישראלית תהיה שונה משיבה לכפר פלסטיני ששטחו עדיין ריק ומשמש שדה מרעה או פארק ציבורי. שיבה לכפר שהפך לחורשה תציב שאלות אחרות מאשר שיבה לכפר שבתיו עדיין עומדים וגרים בהם תושבים יהודים.

פיתוח רעיונות לשיבה יאפשר לחברה הישראלית להשתחרר מהמלכוד שטומן הפחד מפני זכות השיבה ולקדם חיים אזרחיים ממשיים. החברה הפלסטינית תוכל לקדם, באמצעות רעיונות לשיבה מצב שבו יקבלו הפלסטינים את זכויותיהם בארצם. ושתי החברות יוכלו להשתחרר מיחסי כובש- נכבש, מגרש -מגורש.

עד כה פעלה זוכרות בתחום דרך פעילויות מגוונות שבעזרתן הוזמנו ישראלים ופלסטינים להסתכל על המרחב ולתכנן אותו מחדש.

זוכרות ברשת