אַבּוּ סמארה
נפה:  בִּאְר אלסַּבְּע (באר שבע)
תאריך כיבוש:  20/10/1951
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  אין

זוכרות ברשת