אלמנסורה (ע'זה)
נפה:  ע'זה
תאריך כיבוש:  1948
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  אין
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  אין

ח'רבת אלמנסורה הינו כפר חדש שנוצר בשנת 1946 בעקבות סכסוך בין שתי משפחות בכפר נג'ד. משפחת אלנבריס ומשפחת רדואן מצד אחד, ומשפחת אבו אלג'דיאן מצד שני. סכסוך שבעקבותיו עזבו את שתי המשפחות אלנברריס ורדואן את כפר נג'ד וגרו באדמותיהם במזרח לכפר נג'ד ושם הקימו את הכפר חדש. עד 1948, חיו בכפר שלוש משפחות ולא יותר מעשרה בתים. 

זוכרות ברשת