נוסייראת
נפה:  טולכרם
אוכלוסיה 1948:  200
תאריך כיבוש:  03/02/1948
יחידה כובשת:  אלכסנדרוני
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  אין
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  עין שריד

זוכרות ברשת