ערב שובכי
נפה:  יאפא
אוכלוסיה 1948:  90
תאריך כיבוש:  01/04/1948
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  Shaviv (Hertzliya)
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  אין

זוכרות ברשת