אלקודס (ירושלים)
נפה:  אלקֻדְס (ירושלים)
אוכלוסיה 1948:  25000
תאריך כיבוש:  01/05/1948
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  The abandoned nighborhood repopulated by Jews
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  אין

זוכרות ברשת