עַרַבּ צופיין
נפה:  בִּאְר אלסַּבְּע (באר שבע)
אוכלוסיה 1948:  1790
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  אין
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  כרם שלום

זוכרות ברשת