אלמָגְ'דָל (ע׳זה)
נפה:  ע'זה
אוכלוסיה 1948:  11500
תאריך כיבוש:  04/11/1948
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  אשקלון
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  כפר סילבר, ברכיה, משען, ניר ישראל

זוכרות ברשת