אלח'ריבה
נפה:  חיפא
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  אין
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  אוניברסיטת חיפה

זוכרות ברשת