בַּסת אלפ'אליק (בּרְכֶּת רַמַדאן)
נפה:  טולכרם
תאריך כיבוש:  01/04/1948
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  אין
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  אין

לפי סלמאן אבו סִתָּה, חוקר בנושא הפליטים הפלסטינים, הכפר שכן באזור החוף הצפוני ושטחו עמד על 5,554 דונם. הכפר התרוקן ב-20 באפריל 1948 (Salman Abu Sitta, The Palestinian Nakba 1948, 2000, 64).

לפי ההיסטוריון הישראלי בני מוריס החליט מטה ההגנה לגרש את כל התושבים הערבים באזור החוף שבין תל-אביב לזכרון-יעקב לפני 15 במאי 1948, משום שבאזור זה היתה התיישבות יהודית נרחבת והוא נועד להיות לב המדינה היהודית המתוכננת. באפריל ובמחצית הראשונה של מאי ביצעו ההגנה ואצ"ל פשיטות על כפרים רבים באזור, גרשו את תושביהם וגרמו לתושבי כפרים אחרים לברוח בפחד (בני מוריס, לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים, 1991, 165-166). 

זוכרות ברשת