ביסאן (בית שאן)
נפה:  ביסאן (בית-שאן)
אוכלוסיה 1948:  6010
תאריך כיבוש:  12/05/1948
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  מסילות
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  בית שאן

זוכרות ברשת