עַרַבּ אלעַוּסַאת
נפה:  יאפא
אוכלוסיה 1948:  150
תאריך כיבוש:  04/1948 (תאריך משוער)
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  נווה עמל (הרצליה)
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  אין

זוכרות ברשת