עַרַבּ אלעַ'וַארִנַה
נפה:  עַכָּא (עכּו)
אוכלוסיה 1948:  720
תאריך כיבוש:  01/05/1948
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  עין המפרץ
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  אין
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  אין

ארועים קרובים

זוכרות ברשת