בית ג'ברין קיבוץ רבדים
פליטים פלסטינים ויהודים ישראלים משתפים אחד את השני הסיפוריהם.
2005

מפיקים: פרופ׳ דן בר און ופרופ' סמי עדוואן / 1948-2005
שפה: עברית וערבית עם תרגום לאנגלית, עברית וערבית

זוכרות ברשת