יהדות, נשיות ואנטי-קולוניאליזם - מלחמת העולם הראשונה וביקורת מדינת הלאום במשנתו של ר׳ בנימין
הרצאה מתוך קורס: "להיות 'אֵבֶר ממשפחת שֵם, חתיכה מן המזרח' - תורה וביקורת החילון והציונות לפני ואחרי 1948 במשנתו של ר' בנימין"
02/2017

החיבור בין ביקורת חילון, ביקורת מגדרית על שפת הלאומיות הגברית וביקורת אנטי-קולוניאלית על מגמות ההתפשטות המובהקות של המדינות שהשתתפו במלחמה.

מנחה: אבי-רם צורף, דוקטורנט במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מקום: באר שבע, 2017.

הסופר והמסאי יהושע רדלר-פלדמן, הידוע יותר בכינויו ר' בנימין, היה אחד מן הדמויות המובילות בתנועות שחתרו למסגרת פוליטית יהודית-ערבית משותפת במחצית הראשונה של המאה העשרים. כיהודי שומר תורה ומצוות ביקש ר"ב לבסס את תפיסת השותפות היהודית-ערבית על יסוד הזיקות הדתיות והתרבותיות ההדוקות בין יהדות ואסלאם. בקורס דנו בעמדה הביקורתית שנקט ר"ב ביחס להיגיון המרחבי והתרבותי הבדלני שעיצבה התנועה הציונית וביחס לניסיון לכונן את הישוב היהודי כמובלעת מערבית המנותקת מן המרחב שבו היא נתונה. עמדה זו היתה מושתתת על ביקורת אנטי-קולוניאלית ועל תביעה מן התנועה הציונית לשותפות במאבק של הערבים בפרט וארצות המזרח בכלל כנגד השלטונות הקולוניאליים, ועל תפיסה מרחבית שביקשה לראות את הישוב היהודי משתלב במסגרת גיאוגרפית רחבה יותר, שלמעשה היתה מבוססת על התנגדות לגבולותיה של הגיאוגרפיה הקולוניאלית. את הקורס חתמנו בדיון ברשימותיו של ר"ב בכתב העת 'נר' לאחר הנכבה והקמת מדינת ישראל, רשימות בהן תבע את השבתם של הפליטים ויצא כנגד ההיגיון הפוליטי של ההומוגניות האתנית ודגם מדינת הלאום האירופית שעליהם הושתתה מדינת ישראל.

למידע נוסף ופירוט שאר המפגשים בקורס

איור: ערן וולקובסקי, הארץ, 16.12.2016.

זוכרות ברשת