אלרַאס אלאַחְמָר - צילום שרידי הכפר
29/02/2008

במאי 1949 נוסד [מושב] כרם בן זמרה על אדמות הכפר, ממש מדרום לאתר הכפר, אם לא עליו. מספר בתים מהכפר נותרו במקום, ומשמשים למגורים של ישראלים. באתר פזורים גלי-אבנים משרידי הבתים ההרוסים ומספר עצי-תאנה ושיחי-צבר. הישוב הסמוך מעבד חלק מהאדמות שמסביב ומשתמש ביתרתן למרעה.

זוכרות ברשת