שיבה לאללג'ון - קבוצת אללג'ון לחזון שיבה
כנס בינלאומי - מאֶמֶת לתיקון: שיבת הפליטים הפלסטינים
30/09/2013
פרויקט "עֻדנא" [שבנו]

מתוך הפאנל - שיבה עכשיו! דיווחים מהשטח

שיבה לאללג'ון - קבוצת אללג'ון לחזון שיבה.

הסרטון שהציגה הקבוצה במהלך הכנס וכחלק מהעבודה של פרויקט "הודנא-שבנו" שהוא שיתוף פעולה של האגודה הערבית למען זכויות אדם, ועד העקורים, ארגון בלאדנא וזוכרות.  

זוכרות ברשת