זוכרות את מיסכה
12/2001
זוכרות

סרט של זוכרות המביא את סיפורו של כפר מיסכה שנכבש ותושביו גורשו במלחמה ב-1948. הסרט מביא את סיפורי הפליטים - דור ראשון, שני ושלישי לנכבה, ומראה פעילויות שונות של עמותת זוכרות יחד עם ועד עקורי מיסכה בשטח הכפר הנטוש.

בימוי: איתן ברונשטיין
צילום: אביב קוזולוב, גל הרמט
עריכה: נהר שבתאי

זוכרות ברשת