חולות של צער (1950)- הפליטים הפלסטינים במחנות הפליטים
12/1949
Council for the Relief of Palestine Arab Refugees

סרט חולות של צער (1950) מתאר את מצבם הכלכלי, הבריאותי והנפשי הקשה של הפליטים הפלסטינים במחנות הפליטים מייד לאחר המלחמה ב- 1948.

שפה: אנגלית

 

זוכרות ברשת