הקרנות רחוב לציון 60 שנה לנכבה
04/2008
זוכרות, הטלוויזיה החברתית

בקואליציית "נכבה 60" שותפים ארגונים ישראלים (פרופיל חדש, בת שלום וזוכרות) וארגונים פלסטינים (בדיל ואיגוד תנועות הנוער של מחנות הפליטים) הפועלים יחדיו לקראת ציון 60 שנים לנכבה (מאי 2008).הארגונים הישראלים בקואליציה שמו להם למטרה, ליצור תהליך של העמקת המודעות וההכרה בציבור הישראלי לנכבה.


צילום ועריכה: אהוד שם טוב
תמונות סטילס מתוך מצגת של קואליציית הנכבה
שפה: עברית

 

זוכרות ברשת