סיור באלשיח' מֻוָנִּס
06/12/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זוכרות ברשת