סיור ושילוט בעין ע'זאל
06/06/2003

התכנסנו כ-70 איש בכפר ההרוס עין ע'זאל לשמוע את סיפורם של פליטיו, עלי חמודה ואחיו.סיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tourסיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tourסיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tourסיור לעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tourסיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tourסיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal TourAyn Ghazzal Tour 2003 (11)סיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tour

צילום: נורמה מוסי. טקסט: איתן ברונשטיין

זוכרות ברשת