עדויות

במאגר זה ניתן לצפות בוידיאו ולקרוא עדויות של פליטות ופליטים פלסטינים שחיו ושרדו את הנכבה של 1948. העדויות במאגר נאספו בעיקר מעקורים פנימיים שגורשו מבתיהם ואדמותיהם אך נשארו בגבולותיה של מדינת ישראל לאחר מכן. העדויות מתייחסות לחיי החברה, התרבות והכלכלה עד 1948 ומביאות את סיפורי הפליטות של אותם אנשים מאז ועד ימינו. בנוסף לכך תיעדה זוכרות עדויות של לוחמים יהודים שהשתתפו במלחמה ב-1948 והסכימו לשתף אותנו בזיכרונותיהם מאותה תקופה.

נשמח לכל עזרה באיתור פליטים ופליטות פלסטינים/ות ששרדו את הנכבה של 1948, בנוסף ללוחמים ציוניים, אשר מוכנים/ות לחלוק איתנו את סיפורם.

לפרטים: zochrot@zochrot.org

 

לאום:

פלסטיני
ישראלי

דור:

דור ראשון
דור המשך

מדיה:

וידאו
טקסט

כפר/עיר:

מציג 25-36 מתוך 195 תוצאות.
אלעַראקִיבּ
10/12/2014
קְדֵירַאת אלסַֿאנֵע/תַיַאהֵא
03/12/2014
קְדֵירַאת אלסַֿאנֵע/תַיַאהֵא
03/12/2014
סֿרעָה
10/10/2014
סֿרעָה
10/2014
באר אלסבע (באר שבע)
13/08/2014

זוכרות ברשת