מאגי אליאס טובי - כרכבי
25/10/2016

עדותה של מאגי אליאס טובי - כרכבי (1930)

מקום לידה: חיפא
מגורים נוכחיים: חיפא
תאריך ראיון: 25.10.2016
שפת ראיון: ערבית

זוכרות ברשת