תמונות של בַּסת אלפ'אליק (בּרְכֶּת רַמַדאן)

כפר/עיר:

זוכרות ברשת