תמונות מהאירוע הפומבי של ועדת האמת
ועדת אמת לחשיפת אחריות החברה הישראלית לאירועי 1960-1948 בדרום
10/12/2014

זוכרות ברשת