יום העצמאות בשמאל הרדיקאלי: חשבון נפש וזכרון לנכבה
מאת: ישי פרידמן
31/03/2012

זוכרות ברשת