הפורום המשפטי נגד משתתפי השתלמות הנכבה
מאת: ישי קרוב
30/06/2011

הפורום המשפטי למען ארץ ישראל פנה בסוף השבוע לשר החינוך בתביעה לפעול כנגד מורים שהשתתפו בהשתלמות קיץ למורים מטעם "זוכרות" ובמימון גורמים מהאיחוד האירופי, שעסקה בלימוד על ה"נכבה" במערכת החינוך הישראלית

[...]

באה כוחו של הפורום, עו"ד הילה כהן, כתבה לשר החינוך כי "ערכת לימודי ה'נכבה' מקדמת תכנים אנטי-ציוניים העומדים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי ולעקרונותיה היסודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית."

בפורום המשפטי תבעו מהשר לוודא אם יש במשרדו מידע בדבר זהות המורים ואנשי החינוך שלקחו חלק בהשתלמות, ולוודא כי התכנים שהועברו בהשתלמות לא יילמדו במסגרת מערכת החינוך של מדינת ישראל, על-ידי משתתפי ההשתלמות.

לקריאת הכתבה המלאה

זוכרות ברשת