סערה בגליל: האם ללמד קורס על הנכבה?
מאת: אבנר לוטן
31/01/2011

לפני שבועות אחדים הודבקו על לוחות המודעות ברחבי מכללת תל חי מודעות על קורס חדש, פתוח לציבור הרחב. הכותרת שניתנה לקורס היתה: "איך אומרים 'נכבה' בעברית?", בצד הכותרת נכתבו כמה שאלות שעליהן הקורס אמור לספק תשובות, כמו: האם הפלסטינים גורשו או ברחו? האם הנכבה התרחשה רק תוך כדי המלחמה? כיצד הנכבה היא חלק מהמציאות שלנו? ולמה לא מלמדים על הנכבה בבתי הספר?
הקורס כולל 14 מפגשים בני שלוש שעות כל אחד. הקורס לא כרוך בתשלום, אך נדרשת התחייבות להגיע לכל הפגישות. את הקורס מארגנת עמותת 'זוכרות', העוסקת בהעלאת מודעות ובהפצת מידע על הנכבה בקרב יהודים בישראל.
במכללת תל חי ניתן תחילה אישור לקיום הקורס בתחומי המכללה. אלא שעובדה זו הובאה לידיעתו של אורי הייטנר, המשמש כמנהל מרכז 'יובלים' ליהדות פלורליסטית במכללת תל חי. הייטנר פנה באופן מיידי להנהלת המכללה ויידע אותה על הקורס שמתנהל בין כתליה. ההנהלה הגיבה במהירות וביטלה את האישור שניתן.

הייטנר: אג'נדה מסוכנת

מארגני הקורס לא התייאשו מכך שהמכללה הראתה להם את הדרך החוצה. עד מהרה הם מצאו אכסניה חדשה עבור הקורס בבית הספר עינות ירדן בקיבוץ עמיר. הקורס לא מיועד לתלמידי בית הספר ומתקיים אחר הצהריים. הייטנר פנה גם להנהלת בית הספר, בדרישה שתפעל להוצאת הקורס מתחום בית הספר, כפי שעשתה מכללת תל חי. ההנהלה לא התרשמה מפנייתו, והקורס החל לפעול במקום.
הייטנר בתגובה כתב מאמר בבלוג האישי שלו, ובו תקף את הנהלת עינות ירדן: "לצערי, לא הצלחתי לשכנע את מנהל בית הספר לסלק את המפגע. בעיניי, קיומו של קורס כזה במבנה השייך למערכת החינוך הישראלית, כמוהו כהכנסת צלם להיכל. אילו הייתי הורה לילדים בבית הספר, הייתי מרעיש עולמות כדי לשים קץ לביזיון הזה", כתב.
אורי הייטנר הוא אמנם מנהל המרכז ליהדות פלורליסטית, שהמוטו שלה הוא חופש זרמים וחופש דעות. אבל מה שהכעיס אותו לדבריו הוא לא העיסוק בנושא
הנכבה, אלא האג'נדה שמקדמת העמותה, שאליה נחשף עוד קודם לכן. במאמר שכתב הייטנר בבלוג שלו הוא ניסה להמחיש שאפילו הטרמינולוגיה שבה משתמשים בפרסומי עמותת זוכרות נשמעת עוינת, והדגים: "הגדרה מעניינת לעיר קרית שמונה: 'התנחלות ציונית שקמה אחרי 1948 על אדמות חאלצ'ה'. אם מישהו חושב שאת ההגדרה הזאת הורדתי מהאתר של חמאס, אין הוא אלא טועה. את ההגדרה הזאת הורדתי מהאתר של ארגון ישראלי הנקרא 'זוכרות'".

הטרמינולוגיה קובעת

ההגדרה לקרית שמונה שמצא הייטנר באתר האינטרנט של עמותת 'זוכרות' נמצאת בתוך מפה שבה מסומנים כל היישובים הערביים שננטשו במהלך מלחמת העצמאות. במפה מופיעים נתונים כמו תאריך הכיבוש, תאריך הנטישה, סיבת הנטישה וגם התנחלויות ציוניות שהוקמו על אדמות היישוב. מבחינה היסטורית, כל מה שמופיע במפה הזו הוא אמת. אכן היה יישוב ערבי ושמו חלסה או חאלצ'ה. הוא אכן נכבש במהלך מלחמת העצמאות, ואכן תושביו נמלטו במהלך המלחמה.
בעיני הייטנר אין זה מקרה שנעשה שימוש במושג 'התנחלות ציונית' בהתייחס לקרית שמונה, ולא במינוח 'יישוב עברי'. לכאורה, גם אם מכנים את קרית שמונה 'התנחלות ציונית', אין בכך עיוות של העובדות. הקמת קרית שמונה בראשיתה היתה מעשה של התנחלות באזור הספר והייתה חלק מהמפעל הציוני. אבל בשיח העכשווי המינוח 'התנחלות ציונית' הפך, אם נרצה או לא נרצה, למשהו שמעורר קונוטציה של כיבוש ושל נישול והוא מתקשר אסוציאטיבית לשטחי יהודה ושומרון.
הייטנר מתקומם לא רק נגד הטרמינולוגיה, אלא בעיקר כלפי התזה המרכזית של העמותה הזו, והיא 'זכות השיבה'. מפרסומי העמותה ניתן ללמוד כי הפתרון לסכסוך הישראלי ערבי הוא שיבה מלאה של כל פלסטיני לנכסים שהיו שייכים לו או למשפחתו עד להקמת מדינת ישראל. באתר העמותה נכתב: 'זוכרות' מאמינה שהזיכרון ולקיחת האחריות על הנכבה הפלסטינית על ידי הציבור היהודי בישראל הם תנאי בסיסי והכרחי לפיוס ושלום בין העמים, אך הם אינם מספיקים. בין השאר חייבת להתלוות אליהם גם קבלה של זכות השיבה של הפליטים".
מבחינת הייטנר זהו מתכון בדוק לחיסולה של מדינת ישראל, והוא רואה בהכרה בזכות השיבה בבחינת 'ייהרג ובל יעבור'. לכן לטעמו קיום קורס כזה במכללת תל חי הוא בבחינת חילול הקודש. "טוב שהנהלת מכללת תל חי פעלה באופן מיידי כשהבחינה בטעות שנעשתה", הוא אומר. "מעציב מאוד שהנהלת עינות ירדן לא פעלה באופן דומה".

תגובות

תגובת המכלל האקדמית תל חי: "המכללה האקדמית תל חי מעולם לא התכוונה לקיים בתחומה קורס בנושא הנכבה. במקרה הנדון מקיימת עמותת 'זוכרות' את הקורס בקרית שמונה, ובאופן יוצא דופן בקשה מהמכללה אכסניה למפגש אחד בלבד. גופים רבים פונים למכללה בבקשות לקבל אכסניה והמכללה בוחנת כל מקרה לגופו בנוהל מסודר. במקרה זה ניתן אישור שלא ברשות ולא בסמכות. כשהובא הדבר לידיעת מנכ"ל המכללה ניתנה לעמותה תשובה שלילית מיידית והמפגש המדובר (והחד פעמי) בוטל".
האגף ההתיישבותי במשרד החינוך: "הפעילות בעינות ירדן התקיימה בשעות אחר הצהריים ובתום הפעילות הבית ספרית. כמו כן, מורים או תלמידים מבית הספר לא נטלו חלק בפעילות. עם היוודע הדבר, הופסקה הפעילות לאלתר".
מעמותת זוכרות נמסר בתגובה "לאור פנייתם של מספר תושבי הצפון, בהם סטודנטים במכללת תל חי, לקבל מ'זוכרות' קורס על הנכבה פנתה העמותה למכללת תל חי לקבל חדר לפעילות הקבוצה. הנהלת המכללה לא יכלה לאשר את השימוש בחדר מכיוון שהקורס אינו במסגרת הלימודים של המכללה. מאמציו של אורי הייטנר למנוע את הלמידה על הנכבה מקורה בויכוח אידיאולוגי מהותי, אבל גם בהבנה לקויה של דמוקרטיה".

זוכרות ברשת