שימור, תיכנון והרס

מאמרים וכתיבה :

מציג 1-6 מתוך 8 תוצאות.

עיתונות :

מציג 7-7 מתוך 7 תוצאות.

וידאו :

עדויות :

פעילויות :

ארועים :

סיורים :

גלריות :

מציג 1-1 מתוך 1 תוצאות.
אמנ/ית: כתב: חיים הנגבי, צילם: צחי אוסטרובסקי
פתיחה: 26/11/2008
נעילה: 27/02/2009

יחידות חינוך :

זוכרות ברשת