התכנית ללימודי תקווה לאנשי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי - השתלמות יומית
ההשתלמות תתקיים ב 8.10.17 | 9.30-16.30 | משרדי זוכרות - יצחק שדה 34
מ: 08/10/2017 09:30 - עד: 08/10/2017 16:30

התכנית ללימודי תקווה עוסקת בצדק מעברי, דרך התמודדויות של מדינות וחברות שונות בעולם עם סיום קונפליקטים, וחקר כיצד זה רלוונטי ושימושי לנו, כאן ועכשיו, בפיתוח חזון לעתיד אזרחי אפשרי של תיקון, פיוס וצדק. התכנית כוללת תכנון וביצוע פרויקטים בתחום "הצדק הטרום מעברי" ולמידה על הנכבה ועל תקופות והיבטים שונים במהלך הסכסוך אצלנו.

ההשתלמות תתקיים ב 8.10.17 | 9.30-16.30 | משרדי זוכרות - יצחק שדה 34
מנחות: דר' אדווה זלצר, אדי גורדון
מרצה אורח: דר' רון דודאי

לפרטים והרשמה : מיכל טל education@zochrot.org

זוכרות ברשת