ערב עיון: עדות דיגיטלית וקול הניצוֹל - שימוש בטכנולוגיה להבנת היסטוריה של ניצוּל
מ: 27/04/2017 20:00 - עד: 27/04/2017 22:00

התכנית לצדק טרום-מעברי / זוכרות

הזמנה לערב עיון

מהדהדות את העבר: טכנולוגיה כפרקטיקה של חשיפת עוולות ופשעים

מבט מאירלנד ופלסטין/ישראל

בהשתתפות אורחת מאירלנד
Emilie Pine
University College Dublin Ireland
& The Industrial Memories project

מגיבים:

מוחמד ג'אבלי - מהדהדות את חיפא

יום ה' 27 אפריל 2017 בשעה 20:00
עמותת זוכרות בתל אביב: רח' יצחק שדה 34, קומה 4, חדר 400

פרקטיקות של זיכרון והנכחה כביטוי להתנגדות לשלטון אשר מסתיר את העוולות ולעתים גם מעלים את הקרבנות עצמן, התפתחו בעולם גם בהקשרים נוספים מעבר לסכסוך בין קהילות, מלחמות או שלטון טוטליטארי - ההקשר המסורתי של המודל "צדק מעברי". חשיפת אלימות מינית ממוסדת של א/נשי דת הינה דוגמה לתגובה של קהילות השוברות את קשר השתיקה וחושפות את עוולות של הקולוניאליזם והנצרות.

הרצאה: עדות דיגיטלית וקול הניצוֹל: שימוש בטכנולוגיה להבנת היסטוריה של ניצוּל
הרצאה זו תתאר את הפרויקט "זיכרונות תעשייתיים", הפועל ביוניברסיטי קולג', דבלין.

הפרויקט חוקר ומשמיע את קולותיהם של ילדים שנכלאו בפנימיות סגורות באירלנד בשנים 1922-1995. רבים מהילדים נוצלו מינית על ידי המסדרים הקתוליים שניהלו את הפנימיות, והמדינה שפיקחה עליהן ומימנה אותן הסכימה לכך בשתיקתה.

אמילי פיין תדון בגישות הדיגיטליות בהן משתמש הפרויקט כדי לחשוף את ההיסטוריה המודחקת הזו ולחשוב על האופן שבה פעלה מערכת דיכוי זו. אמילי תתמקד בדבריה באפליקציה "הדים מן העבר" (www.echoesfromthepast.org) המשמשת כערוץ לשמיעת קולות הניצולים והתרשמות מחוויותיהם, וביצירת מפה חדשה של אירלנד עליה יסומנו מוסדות אלה.

ד"ר אמילי פיין היא פרופסורית חברה לתאטרון מודרני ביוניברסיטי קולג', ומשמשת כחוקרת הראשית בפרויקט "זיכרונות תעשייתיים", במימון המועצה האירית למחקר (2015-18). אמילי היא עורכת Irish University Review ומנהלת "רשת מחקרי אזכרון באירלנד". היא פרסמה רבות בתחום מחקרי אזכרון.

זוכרות ברשת