קול קורא לקבוצת עבודה ומחקר: הנכבה, האשכנזים והמזרחים
מ: 21/02/2017 19:00 - עד: 21/03/2017 22:00
דיוקן עצמי בקהיר, סיגלית בנאי, צילום: מיכה שמחון

בשנים האחרונות, אנו עדים להופעתה של הנכבה בשיח הציבורי הישראלי. תהליכים אלו הולכים ומשנים את החברה הישראלית, ובחלקם אלו גם תהליכים של מודעות לאחריות על הנכבה ופעולה לשינוי.
חלקם של המזרחים בנכבה שונה מחלקם של אשכנזים מכמה סיבות, ביניהן האידיאולוגיה הציונית-אירופאית והריבוד המעמדי-גזעני בתוך החברה היהודית, לפיכך, גם קבלת האחריות של מזרחים על הנכבה מתגבשת באופנים שונים.

עמותת זוכרות, הפועלת לקבלת אחריות של הציבור היהודי בישראל על הנכבה ולשיבת הפליטים הפלסטינים, מקימה קבוצת עבודה ומחקר, להעמקה ולהרחבת הידע בסוגיות הקשורות לנכבה ולאחריות של קבוצות אתניות שונות בחברה הישראלית לעוולות הנכבה המתמשכת.

זוכרות מזמינה פעילים/ות וחוקרות/ים להשתתף בקבוצה, שנקודת המוצא שלה היא קבלת אחריות של הקולקטיב היהודי לנכבה ותמיכה בשיבת הפליטים הפלסטינים. אופני המחקר יהיו מגוונים ולא נדרש ידע או ניסיון אקדמי, גם פעולה בשטח רצויה כדרך להרחבת הידע.

קבוצת העבודה תקבע בעצמה את הסוגיות שייבדקו. בתהליך החשיבה הראשוני עלו סוגיות כגון: שיבוצם של מזרחים כמסתערבים ומרגלים, האליטה האשכנזית ("דור המייסדים") והנכבה הפלסטינית, הנדל"ן הפלסטיני ששוכנו בו מזרחים ולעתים גורשו ממנו כשערכו עלה, צדק חלוקתי בהווה ובעתיד הרצוי, ג'נטריפיקציה ונכבה, פינקוושינג והמעבר מ"מזרח סוטה" ל"מזרח הומופובי", מפגשים בין יהודים מזרחים ובין פלסטינים לפני 1948, אחרי 1948, אחרי 1967 ועוד.

מסגרת הקבוצה: לצורך קביעת נושאי החקירה ואופני המחקר, תיפגש קבוצת המחקר בתחילתה פעם בשבוע, בחודשים פברואר-מרץ 2017, ולאחר מכן פעם בחודש, במשך כ-10 חודשים, לעדכון בתוצרים של כל אחת מהמשתתפים, למידה וחשיבה משותפת. כל פגישה תארך כשלוש שעות בתל אביב. דיוני הקבוצה יתנהלו בעברית. בסיום התהליך, הקבוצה תציג את תוצרי המחקר לקהל הרחב.

מועד: הקבוצה תפגש בימי שלישי בערב או שישי בבוקר. מועד מדויק ייקבע בהמשך.

מנחה: תום מהגר, פעיל מזרחי, מנהל מחלקת התקשורת של מרכז עדאלה ובלוגר באתר "העוקץ".

על מנת להצטרף לקבוצה, אנא שלח/י לנו פסקה קצרה עם רעיונות ראשוניים לנושא/ים שהיית רוצה לחקור במסגרת זו (כמובן, לא מוגבל לדוגמאות שהעלנו כאן), אופני החקירה שעולים בדעתך, ושאלות נוספות שמעניינות אותך במפגש שבין הנכבה לבין האשכנזים והמזרחים.

נא לשלוח זאת יחד עם פרטי התקשרות לעמיה גלילי, education@zochrot.org

זוכרות ברשת