דיון ביום השואה על "השואה, התקומה והנכבה"
הרצאה של הכותב פרופ' יאיר אורון
מ: 08/04/2013 17:00 - עד: 08/04/2013 19:00

 

ערב עיון והשקת הספר "השואה, התקומה הנכבה"
הרצאה של פרופ' יאיר אורון, מחבר הספר

יום שני, 8/4/2013, בשעה 20:00
בזוכרות: יצחק שדה 34, תל אביב. קומה 4, חדר 400.

על הספר:  "השואה, התקומה והנכבה" מבקש לנתח היבטים הקשורים לאירועים אשר התרחשו בארץ-ישראל בשנת 1948, מתייחס באופן ביקורתי לנרטיבים שנוצרו ומציע קריאה פרשנית חדשה למשולש שואה, תקומה ונכבה כקשורים זה בזה.
למשל האם וכיצד השפיעה השואה על התנהלות המלחמה ב 1948 ועל יחס הלוחמים, בני הארץ והעולים החדשים לפלסטינים? האם בצילה היה נדמה שהכל מותר? האם ובאיזו מידה השואה לימדה אותם את שפת הכוח, "רק בכוח", "הכוח יענה על הכל"! או לחליפין היתה מורת דרך, מנחה למגבלות הכוח, להומניזם ולערך חיי אדם; לכך שקיימים איסורים גם בעת מלחמה.
בין פרקי הספר: המפגש בין ניצולי השואה לבין היישוב, הוויכוח על החזרת הפליטים, הדפים הקרביים של אבא קובנר, סיפורי המלחמה של יזהר סמילנסקי, ומוסר ומלחמה – מבט משווה. אורון מציע גישה הומניסטית, בה אין לערוך תחרות בין הקורבנות אלא לקבל ולהזדהות עם הסבל של האחר.

זוכרות ברשת