חוברות

במאגר זה ניתן למצוא חוברות של מקומות פלסטיניים. החוברות, אשר כתובות בעברית וערבית, מופקות לקראת מרבית מהסיורים של זוכרות. בחוברות רקע היסטורי על האזור, מפות, צילומים, עדויות של תושבי המקום שגורשו וטקסטים שונים של פעילים בזוכרות. בחוברות אפשר לעיין במרכז המידע או לקבלן בדואר, בתשלום. את כולן אפשר גם להוריד כאן ללא תשלום.

לקבלת חוברות מודפסות, נא לפנות לעמר אלע'בארי בכתובת: umar@zochrot.org

 

זוכרות ברשת