התפלגות אוכלוסיה: יהודים ופלסטינים, 1946
1946

Source: Before Their Diaspora website
From the London Conference to the UN Partition Recommendation, 1939-1947

זוכרות ברשת