סדנאות והכשרות בנושא הנכבה לנשות ואנשי חינוך
מאת: זוכרות / מחלקת חינוך
08/2013

עמותת זוכרות מציעה תהליך של למידה והיכרות עם הנכבהעם הפליטים הפלסטינים ועם זכות השיבהתהליך שכרוך בשאלות ביקורתיות על זהותנו כישראלים-יהודיםלמידה על הנכבה יכולה לפתוח אופקים חדשים ולעזור בהתמודדות עם גזענות בכיתותלאפשר מפגש משמעותי של הלומדים עם הנושאולקדם יחסים אחרים בין ישראלים לבין פלסטיניםשיושתתו על כבודהכרה ולקיחת אחריות.

זוכרות מציעה סדנאות על הנכבה להקניית מושגי יסוד על הנכבה באמצעות קריאה בטקסטים וצפייה בתמונות וסרטוניםהסדנאות גם מציעות כלים פדגוגים להתמודדות עם הידע החדשניתן להזמין סדנאות חד-פעמיות ו/או סדרה של סדנאות.

 

 
למידה ביקורתית וסדנאות על מאורעות 1948 והדיהם עד ימנו דרך סיור בכפר הרוססדנת קריאה ביקותית בייצוגי הכבה בשירה ואמנות פלסטית פלסטינית וישראליתסדנת היכרות ומפגש עם הפליט הפלסטיני ועם זכות השיבהסדנת היכרות עם הנכבה דרך עדויות של פלסטינים וישראליםסדנת בחינה ביקרותית של טקסי זיכרון והבניית הזיכרון הקולקטיבי בחברה הישראלית

זוכרות ברשת