קול קורא לאמנים ואמניות, יוצרות ויוצרים להגשת סרטים בנושא: נכבה ושיבת פליטים

בשנת 2013 יתקיים לראשונה בישראל אירוע קולנועי במהלכו נקרין סרטי קולנוע וטלוויזיה העוסקים בנכבה ובשיבת הפליטים.
מטרת האירוע הקולנועי לעורר את מודעות הציבור לעוולות הנכבה ולשיבת הפליטים הפלסטינים כסוגיות חשובות ודחופות שראוי להעלותן על סדר היום של הציבור בישראל.

לצד הקרנת סרטים איכותיים קיימים שכבר עסקו בנושא זה, יבליט האירוע המתוכנן סרטים קצרים חדשים ומקוריים שיפיקו יוצרות ויוצרים פלסטינים וישראלים.
יוזמה זו של עמותת זוכרות נועדה לקדם הכרה ואחריות של הציבור היהודי בישראל על עוולות הנכבה המתמשכת ואת תפיסת השיבה כתיקון המתבקש לנכבה וכהזדמנות לחיים טובים יותר לכל תושבי המקום והאזור. זוכרות מקדמת את הרעיון ששיבת הפליטים הפלסטינים - על יסוד הכרה, קבלת אחריות ותהליך תיקון בשותפות יהודית-פלסטינית - חיונית ליצירת מרחב דמוקרטי רב-תרבותי ומרקם חיים משותף לכל תושבי הארץ‬

קיימים שני מסלולים להגשת סרטים

מסלול א': 

הקרנת סרטי קולנועדרמות וסרטי תעודה בנושאי הנכבה ושיבת הפליטים.

יוצרים ויוצרות מוזמנים לשלוח עותק של סרטם (באורך 30 דקות ומעלה).
את הסרטים יש לשלוח בפורמט די.וי.די עד ה-1 בספטמבר 2013 לכתובתנועמותת זוכרותת.ד 51698,תל אביב יפו 6721207
- ועדת שופטים תבחר את הסרטים שיוקרנו באירוע הקולנועי

מסלול ב':

הפקת סרטים קצריםמכל ז'אנרבנושאי הנכבה ושיבת הפליטים.
לצורך ההגשה יש להכין:

הצעה לסרט המתמודד עם שאלות ואתגרים היסטוריים ועכשוויים בנושא (עד 400 מילים). את ההצעה אפשר להגיש בעבריתערבית או אנגלית

אורך הסרטים עד 10 דקות 

ועדת שופטים תבחר חמש הצעות שיקבלו תמיכה בסך 3000 ש"ח כל אחתהמענק יינתן במעמד ההקרנה

כתוביות באנגלית ועבריתמתנדבי זוכרות יסייעו בתרגום ובהעמדת הכתוביות.

לוח זמניםהגשת הצעות עד ה-30 במאי 2013. תשובות ועדת השופטים יישלחו עד ה-15 ביוני לכל המאוחרגמר ההפקהעד ה-1 באוקטובר

הזוכות והזוכים יתחייבו להקרנת בכורה במסגרת האירוע הקולנועי של זוכרותכמו כן יתחייבו להעניק לזוכרות זכות שימוש בסרט גם לאחר הקרנת הבכורה.

את ההצעות לסרטים יש לשלוח לדוא"ל: raneen@zochrot.org 

 

ניתן בהחלט להיוועץ בטרם הגשת ההצעה וכן במהלך ההפקה עם רנין ג'רייסרכזת פרוייקט עדויות ומדיה בעמותת זוכרותלהתייעצותשאלות ופרטים נוספים

משרד: 03-6953155 // נייד: 0524324935 // דוא"לraneen@zochrot.org

 

בהצלחה!

 

זוכרות ברשת