תכנון המרחב לקראת שיבת פליטיו הפלסטינים
הזמנה להצטרפות לקבוצת תכנון המרחב לקראת שיבת פליטיו הפלסטינים.
מאת: עמר אלע'בארי
02/2013
שיבה - מחזון לתכנון

עמותת זוכרות, במסגרת פעילותה ללמידה על שיבה מעשית לפליטים הפלסטינים והשפעת השיבה על המרחב, תקים קבוצות עבודה לתכנון מרחבים או ערים או כפרים בתוך מדינת ישראל מתוך הנחה שהפליטים הפלסטינים בני/בנות האזור הזה שבים אליו. קבוצת תכנון היא פרויקט ארוך טווח שיארך כעשרה חודשים. ישתתפו בקבוצה כ 20 משתתפים/ות, שיש להם קשר לאזור המתוכנן, הקשר יכול להיות מגורים באזור, עבודה, לימודים או פעילות פוליטית או חברתית בו. הקבוצה תורכב מיהודים ופלסטינים מתוך מדינת ישראל. הקבוצה תיפגש פעם בחודש בממוצע, כל מפגש כ 3 שעות. במהלך הפרויקט, הקבוצה תעבור תהליך למידה - למידה עצמית בעיקרה - על ההיסטוריה של המקום לפני הנכבה, על כיבוש האזור וגירוש תושביו הפלסטינים ואיכלוסו ביהודים, על מצב האזור היום. לקראת סוף התהליך הקבוצה תציע רעיונות תכנוניים לחיים במרחב לאחר שיבת הפליטים הפלסטינים.

 תהליך הלמידה של הקבוצה יתקיים בדרכים מגוונות: קריאת חומרים, מידע שיועבר על ידי חברי/ות הקבוצה, סיור באתרים הרלווניטיים, חיפוש חומרים ארכיוניים, מפות ותצלומי אויר של האזור לפני 1948 והיום, וכו'. 

 מומלץ לקרוא את מסמך קייפטאון ולראות תכניות שיבה של קבוצות קודמות בנושא.

 להרשמה לקבוצות, להצעות ולפרטים נוספים: umar@zochrot.org

זוכרות ברשת