מברק תלונה של שר החוץ הירדני לאו"ם
בנוגע לשלושת הכפרים: ג'בע, עין ע'אזל ואִג'זִם. מתאריך: 31.7.1948

זוכרות ברשת