הצעת ההמטכ"ל לשר החוץ לתשובה לתלונת האו"ם
תלונה שהוגשה בעניין שלושת הכפרים: ג'בע, עין ע'אזל ואִג'זִם. מתאריך 17.9.1948.

זוכרות ברשת