תשובת הקק"ל לעתירת "זוכרות" בעניין שילוט פארק קנדה
מאת: רחלי שור, עו"ד
04/2006

זוכרות ברשת