ששים-ושלוש שנות נכּבּה: הערות מהסמינרים של בּדיל-זוכרות על היבטיה המעשיים של שיבת פליטים פלסטינים
מאת: אכרם סלהב
08/2011

במהלך 63 השנים האחרונות, באופן רצוף ובלתי פוסק, גורשו בני העם הפלסטיני מבתיהם ואדמותיהם ואולצו לחיות בגלות, במחנות פליטים ובגטאות הולכים וצרים, בישראל הריבונית ובשטחים הכבושים. כשאנו הפלסטינים, בוחנים את מאבקנו לצדק במהלך 63 השנים האחרונות, איננו פוסקים לחלום על היום בו נגשים את זכויותינו, נשוב לבתינו ונפוצה על האובדן והטראומה שהיו מנת חלקינו לאורך כל אותן שנים.

זוכרות ברשת