אַלְפִינִיק במִסְכַה
מאת: DAAR - Decolonizing Architecture Art Residency
08/2011

רעיון ה"שיבה" הגדיר את טבעם הגלותי והחוץ-טריטוריאלי של הפוליטיקה ושל חיי התרבות הפלסטיניים מאז הנכּבה ב-1947-8. הרעיון, שהתבטא לא פעם ב"פוליטיקה המושעית" של התיאולוגיה המדינית, טושטש בהדרגה בַּקיפאון המייאש אליו נקלע המו"מ. הפרויקט שלנו מרחיב את הגישה הלגליסטית לזכות השיבה, ומעשירהּ בחזון שמטרתו לפתוח את הדמיון הפוליטי לצורות שונות שבהן תוכל שיבה עכשווית להתממש.

זוכרות ברשת