נוף של שיבה
מאת: נינה ואלרי קולובראטניק
07/2011

מבראשית היה נוף הארץ, הגיאוגרפיה שלו וגבולותיו, הבסיס עליו התנהל הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. נישול, כתיבה-תוך-מחיקה, התביעה על האדמה, ממוקמים בשל כך בלבו של הקונפליקט. ניתוחן של השכבות – אלה הגלויות ואלה הנסתרות מן העין, שמעצבות את הנוף העכשווי – חושף את הגיאוגרפיה של המקום כזירה מורכבת של כוחות פוליטיים ומרחביים, שבה נמחק הנוף הפלסטיני על-ידי כתיבתו מחדש של ההווה הישראלי. השכבות המרובות של הגיאוגרפיה הישראלית-פלסטינית, מטענן, כמו גם ההבנה לפיה כל שיבה תתרחש בתוך המציאות שהֻבנתה מחדש, ושתמורות חלו על מרחביה, משמעותה שעלינו לעבוד בכוונה תחילה תוך תשומת לב לנוף כפי שהוא היום, ולהגיב לתצורותיו ולתבניותיו. את הנוף הזה יש לאתגר – לערער עליו ולהגדירו מחדש.

זוכרות ברשת