מורים מלמדים על הנכבה למרות הרדיפה הפוליטית מצד הפורום המשפטי למען ארץ ישראל
מאת: איתן ברונשטיין
06/2011
שיעור במדינה יהודית // סיון הורוביץ

זוכרות קיימה השבוע השתלמות נוספת לא/נשי חינוך במטרה להכשירם ללמד את הנכבה באמצעות ערכת הלימוד שפיתחה "איך אומרים נכבה בעברית?". שוב, כמו בריטואל קבוע, פנה הפרום המשפטי למען ארץ ישראל לשר החינוך בבקשה למנוע את הפעילות הזו של זוכרות. עיתון "מקור ראשון" פרסם על כך ידיעה ביום שישי 8/7/2011 תחת הכותרת ה"אינטליגנטית":  לימודי נכבה ואירוח במלון תמורת 100 שקל.


הפורום הלין על כך שזוכרות אינה ממחזרת את תכני הלימוד של המדינה ומציעה מבט אחר, ביקורתי, על ההיסטוריה של הארץ. הפורום גם רומז בצדק שזוכרות היתה מעדיפה שנחיה במדינה שאינה ליהודים בלבד, מה שעומד במרכז "עקרונותיה היסודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית", כפי שכתוב בפנייה.


לצד ציטוטים נרחבים מאתר העמותה ומההזמנה להשתלמות המורים, נכשל הפורום, והטעה את שר החינוך, כשקבע "כי ערכת הלימוד איננה מביאה צדדים נוספים בסוגיה, אלא מציגה עמדה חד-צדדית בלבד". בתגובת זוכרות לעיתון "מקור ראשון" שפנה בנושא (מכתב תגובה דומה נשלח גם לשר החינוך) הופרכה טענה זו בעזרת  ציטוט מיחידה 3 בערכה העוסקת בכיבוש הכפר עין ע'זאל וגירוש תושביו ב-19548 משלוש נקודות מבט: האו"ם, ישראל ופליטי הכפר. עמדת ישראל מיוצגת ע"י מסמך של המטכ"ל ששפתו הציונית מוכרת לכל ילד/ה בישראל: "הכפרים היו פורעי סדר; רוב תושביהם עזבום לפני כניסתנו; גרשנו משם רק את הפורעים....." היתכן שהמתנגדים ללמוד את הנכבה בישראל מבינים שההצדקות השחוקות הללו לגירוש רוב תושבי הארץ בנכבה כה מופרכות שעדיף לא לאתגר אותן בנרטיבים נוספים?


הפורום המשפטי ממשיך בגישתו האנטי דמוקרטית הנ"ל כשביקש ממשרד החינוך לדעת "האם יש בידיו מידע בדבר זהות המורים ואנשי החינוך שלקחו חלק בהשתלמות הנ"ל". בתגובתה לעיתון ולמשרד החינוך הדגישה זוכרות ש"נשמח לדעת ששר החינוך פועל להגן על מורים מפני איומים שאין להם כל בסיס חוקי ומטרתם להפוך את המורים לדוברי ארגונים ומפלגות מסוימות מאד, כפי שהיה בראשית ימי המדינה, כשאנשי ימין או שמאל סולקו ממערכת החינוך או נחסמה דרכם לתוכה."


הפרום המשפטי מעוניין להקים מלשינון שמזכיר משטרים אפלים ואלימים מאד. אנשים יתבקשו להלשין על מורים שמבינים את החשיבות של לימוד הנכבה בישראל.


מתוכן תגובת משרד החינוך וגם מזהות המגיב - דובר המגזר הדתי – ניתן להבין שהם לא מבינים מדוע הפורום המשפטי לארץ ישראל מטריח אותם כלל בנושא זה. לאחר אמירות ברורות מאליהן שכל גורם הנכנס לבתי ספר חייב באישור משרד החינוך, מזכיר דובר המגזר הדתי במשרד החינוך כי "ההשתלמות המדוברת התקיימה במסגרת חיצונית  ופרטית, מחוץ לתחומי בתי הספר". זוכרות מקווה שהפורום המשפטי לא ינסה לפנות בעתיד למשטרה, או למשרד לאיכות הסביבה, או למשרד הביטחון וכו' כדי לבקשם למנוע השתלמויות שעומדות בקנה אחד עם חופש הביטוי.


ללצד הסקנדלון התקיימה השתלמות מוצלחת מאד. אנשי חינוך שהשתתפו בהשתלמות סיפרו שתלמידים פונים אליהם ושואלים "מה היא הנכבה הזו שכולם מדברים בה לאחרונה?", והצורך ללמד ולדעת על הנכבה הולך וגובר. לצד התחושה שלימוד הנכבה הוא אינטרס ישראלי ממדרגה ראשונה, רבים מהמשתתפים העלו שאלות, דילמות ומחשבות כיצד אפשר ללמד על הנכבה באופן שיפתח שאלות אצל התלמידים ויעודד חשיבה ביקורתית הן על הידע המוכר להם והן על הידע על הנכבה. חלק מהמשתתפים אף שיתף בהתנסויות ובשיעורים שהעבירו בנושא במסגרות חינוכיות שונות. ההשתלמות עוררה התלהבות ורצון לעסוק בנושא, מורכבויות וחששות, וסיפקה הזדמנויות להכרות עם אנשי חינוך נוספים הרוצים לעודד חינוך ביקורתי, מגוון ודמוקרטי בבתי הספר.

הדימוי לעיל השתתף בתערוכה "נכבה, מי ראה? מי שמעה?"

זוכרות ברשת