גלות ושיבה למסכה
מאת: אחמד ברקלי
05/2011

גלות ושיבה למסכה, של אחמד ברקלי, התפתח מתוך סדנת ה-"דה-קולוניזציה של האדריכלות" (DAAR – Decolonizing Architecture Art Residency), בבית-סאחור. נרטיב ההתהוות מחדש של ברקלי מדמיין שיבה המתרחשת בארבעה שלבים: ראשית, באמצעות התערבויות סימבוליות באתר הכפר; שנית, שיבה סמלית של פלסטינים המתגוררים בישראל למסכּה; שלישית, שיבה ממשית של קומץ משפחות אחרות, שיתחילו לשחזר את המרקם העירוני; רביעית, גיבוש המרקם העירוני למען המשפחות הנותרות, בין אם יבחרו לשוב או להמשיך להעדר.

מערכת: פתיחה, והזמנה
מיפוי שכנגד / עינת מנוף

זוכרות ברשת