מיפוי-שכנגד
04/2011

איך תיראה השיבה? כמה יחידות דיור חדשות ייבנו? כיצד יצטייר המרחב הישראלי-פלסטיני המשותף? כיצד יחולקו השטחים לתעשייה ולחקלאות? אילו תשתיות יתוכננו לערים ולכפרים? מהם העקרונות אשר ינחו את התנועה במרחב? שאלות אלה ואחרות נדונו בסדנת "מיפוי-שכנגד: חשיבה על שיבה", שנערכה בעמותת "זוכרות" בקיץ 2010.

מערכת: פתיחה, והזמנה
גלות ושיבה למסכה / אחמד ברקלי

זוכרות ברשת