תהלוכת השיבה השביעית של וועד העקורים, בכפר אינדור, 2004
01/05/2004

בכל שנה ביום הנכבה זוכרות משתתפת בתהלוכת השיבה המאורגנת על-ידי ועד העקורים הפנימיים. מסורת זו החלה ב-1998, עם אלפי משתתפים, ועם השנים הצטרפו גם מספר ארגונים יהודים. התהלוכה מהווה קריאה ליישום זכותם של פליטים פלסטיניים לשוב לבתיהם, והשתתפותם של ארגונים ודוברים יהודים, ביניהם זוכרות, הינו אקט חשוב של הזדהות וחיזוק קריאה זו. Indur March of Return 2004 (2)Indur March of Return 2004

זוכרות ברשת